Giải pháp chấm dứt nạn sao chép sáng kiến kinh nghiệm

Hàng loạt sáng kiến được tỉnh Nghệ An công nhận, trong đó có nhiều sáng kiến kém chất lượng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Hàng loạt sáng kiến được tỉnh Nghệ An công nhận, trong đó có nhiều sáng kiến kém chất lượng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Hàng loạt sáng kiến được tỉnh Nghệ An công nhận, trong đó có nhiều sáng kiến kém chất lượng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Lên top