“Mong dịch COVID-19 sớm được kiểm soát để anh có thể về với gia đình"

Anh Đoàn Văn Bình không giấu được sự xúc động khi nói chuyện livestream với vợ tại chương trình. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân
Anh Đoàn Văn Bình không giấu được sự xúc động khi nói chuyện livestream với vợ tại chương trình. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân
Anh Đoàn Văn Bình không giấu được sự xúc động khi nói chuyện livestream với vợ tại chương trình. Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Bảo Hân
Lên top