Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Công nhân Công ty Hansae (huyện Củ Chi, TPHCM) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Hansae (huyện Củ Chi, TPHCM) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Hansae (huyện Củ Chi, TPHCM) đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top