Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Luôn đặt quyền lợi người lao động ở vị trí trung tâm

Ông Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Nguyên
Ông Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Nguyên
Ông Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top