Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Làm phong phú hoạt động để đảm bảo quyền lợi lao động nữ

Đồng chí Đào Minh Tú - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN - phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Ảnh: CĐNH
Đồng chí Đào Minh Tú - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN - phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Ảnh: CĐNH
Đồng chí Đào Minh Tú - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN - phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Ảnh: CĐNH
Lên top