Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết:

Lo người lao động không chú ý đến lao động sản xuất

Hiện nay, nhiều người lao động đang “ngóng” chủ doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết. Ảnh: V.L
Hiện nay, nhiều người lao động đang “ngóng” chủ doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết. Ảnh: V.L
Hiện nay, nhiều người lao động đang “ngóng” chủ doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết. Ảnh: V.L
Lên top