Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai đang mua sắm tại một hội chợ trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai_Ảnh: HAC
Công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai đang mua sắm tại một hội chợ trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai_Ảnh: HAC
Công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai đang mua sắm tại một hội chợ trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai_Ảnh: HAC
Lên top