Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

Công nhân một công ty may mặc tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân một công ty may mặc tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân một công ty may mặc tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top