LĐLĐ TP. Huế: Biểu dương gương sáng học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Những gương sáng phong trào thi đua lao động giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: HH.
Những gương sáng phong trào thi đua lao động giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: HH.
Những gương sáng phong trào thi đua lao động giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: HH.
Lên top