LĐLĐ tỉnh Long An thăm tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An tặng quà cho các lực lượng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An tặng quà cho các lực lượng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu. Ảnh: K.Q
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Long An tặng quà cho các lực lượng chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu. Ảnh: K.Q
Lên top