LĐLĐ Long An: 700 suất quà hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Trao quà cho CNLĐ Công ty Hòa Thành. Ảnh: K.Q
Trao quà cho CNLĐ Công ty Hòa Thành. Ảnh: K.Q
Trao quà cho CNLĐ Công ty Hòa Thành. Ảnh: K.Q
Lên top