LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nỗ lực để bảo đảm quyền lợi cho công nhân lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung trao Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Trung
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung trao Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Trung
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Trần Lệ Nhung trao Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ảnh: Bảo Trung
Lên top