Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Lên top