Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng

Đổi mới hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn để sát với tình hình thực tế

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hiện quản lý 131 công đoàn cơ sở, 917 tổ công đoàn. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hiện quản lý 131 công đoàn cơ sở, 917 tổ công đoàn. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hiện quản lý 131 công đoàn cơ sở, 917 tổ công đoàn. Ảnh Mai Dung
Lên top