LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Rộn ràng "ngày hội mua sắm - Vì lợi ích công nhân"

Công nhân nghèo mua sắm tại “Ngày hội mua sắm – Vì lợi ích công nhân” do LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức.
Công nhân nghèo mua sắm tại “Ngày hội mua sắm – Vì lợi ích công nhân” do LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức.
Công nhân nghèo mua sắm tại “Ngày hội mua sắm – Vì lợi ích công nhân” do LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức.
Lên top