LĐLĐ Tây Ninh: Vận động hơn 3 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao số tiền vận động được cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao số tiền vận động được cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao số tiền vận động được cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top