LĐLĐ Tây Ninh: Thực hiện Quy chế phối hợp về thu, chuyển kinh phí công đoàn

Lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top