Tây Ninh: CĐCS và doanh nghiệp ủng hộ đồng bào Miền Trung 650 triệu đồng

Tiêp nhận tiền ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Tiêp nhận tiền ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Tiêp nhận tiền ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lên top