LĐLĐ Nghệ An: Phân công nhiệm vụ 4 cán bộ công đoàn chuyên trách

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi trao quyết định bố trí công tác cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi trao quyết định bố trí công tác cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi trao quyết định bố trí công tác cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: PV
Lên top