Xây dựng thiết chế công đoàn 350 tỉ đồng cho công nhân Đồng Nai

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh phát biểu tại cuộc họp.
Lên top