Đồng Nai chấp thuận 2,3ha đất xây dựng thiết chế công đoàn cho công nhân

Một khu nhà trọ công nhân ở Đồng Nai khá vắng vẻ trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Một khu nhà trọ công nhân ở Đồng Nai khá vắng vẻ trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Một khu nhà trọ công nhân ở Đồng Nai khá vắng vẻ trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Minh Châu
Lên top