Nghệ An: Khuyến cáo giáo viên chưa tham gia học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Nghệ An tổ chức khen thưởng giáo viên tài năng. Ảnh: PV
Nghệ An tổ chức khen thưởng giáo viên tài năng. Ảnh: PV
Nghệ An tổ chức khen thưởng giáo viên tài năng. Ảnh: PV
Lên top