LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn: Tặng quà hỗ trợ 51 công nhân “3 tại chỗ”

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tặng quà hỗ trợ công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: VD
LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tặng quà hỗ trợ công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: VD
LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tặng quà hỗ trợ công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn. Ảnh: VD
Lên top