Hỗ trợ bữa ăn cho CN “3 tại chỗ” - không phân biệt có CĐCS hay không

Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao (TPHCM) bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao (TPHCM) bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao (TPHCM) bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Lên top