Hỗ trợ kịp thời bữa ăn cho hơn 140.000 công nhân “3 tại chỗ”

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong tỏa. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong tỏa. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly phong tỏa. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top