LĐLĐ huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội): Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bà Trần Thị Nhung nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm CĐ" từ các cấp CĐ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội cung cấp
Bà Trần Thị Nhung nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm CĐ" từ các cấp CĐ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội cung cấp
Bà Trần Thị Nhung nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm CĐ" từ các cấp CĐ. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội cung cấp
Lên top