LĐLĐ huyện Bình Lục: Đối thoại giữa CNLĐ với các cơ quan chức năng

Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Lên top