Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có Chủ tịch mới

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo.
Lên top