LĐLĐ Hương Khê (Hà Tĩnh): Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân 2018

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Ngô Đình Vân trao hỗ trợ  " mái ấm Công đoàn" cho đại diện Công nhân nghèo (ảnh: P.V)
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Ngô Đình Vân trao hỗ trợ " mái ấm Công đoàn" cho đại diện Công nhân nghèo (ảnh: P.V)
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Ngô Đình Vân trao hỗ trợ " mái ấm Công đoàn" cho đại diện Công nhân nghèo (ảnh: P.V)
Lên top