LĐLĐ Hải Phòng: Vận động CNVC-LĐ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 12

Lên top