LĐLĐ Đà Nẵng: Tiền hỗ trợ người lao động đón Tết tăng gấp đôi năm 2020

LĐLĐ Đà Nẵng tiếp tục tổ chức "Chuyến xe công đoàn" để đưa người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng tiếp tục tổ chức "Chuyến xe công đoàn" để đưa người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ Đà Nẵng tiếp tục tổ chức "Chuyến xe công đoàn" để đưa người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Tường Minh
Lên top