LĐLĐ Đà Nẵng: Tổng Liên đoàn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top