LĐLĐ Đà Nẵng: Trao giải hai cuộc thi ảnh và video của người lao động

Giải  Nhất cuộc thi ảnh của Châu Vũ Thị Thúy Uyên - Coog ty Biển Đông Phương. Ảnh: Ngọc Yến
Giải Nhất cuộc thi ảnh của Châu Vũ Thị Thúy Uyên - Coog ty Biển Đông Phương. Ảnh: Ngọc Yến
Giải Nhất cuộc thi ảnh của Châu Vũ Thị Thúy Uyên - Coog ty Biển Đông Phương. Ảnh: Ngọc Yến
Lên top