LĐLĐ Đà Nẵng: “Mất” hơn 15.000 việc làm do dịch COVID-19

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ người lao động đón Tết đợt 1. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ người lao động đón Tết đợt 1. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ người lao động đón Tết đợt 1. Ảnh: Tường Minh
Lên top