LĐLĐ Đà Nẵng: Phấn đấu 100% điểm Tổ công nhân tự quản có wifi miễn phí

LĐLĐ Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 sẽ phủ sóng wifi miễn phí ở 100% Tổ công nhân tự quản. Ảnh: PV
LĐLĐ Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 sẽ phủ sóng wifi miễn phí ở 100% Tổ công nhân tự quản. Ảnh: PV
LĐLĐ Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 sẽ phủ sóng wifi miễn phí ở 100% Tổ công nhân tự quản. Ảnh: PV
Lên top