LĐLĐ Đà Nẵng: Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động. Ảnh: Tường Minh
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động. Ảnh: Tường Minh
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động. Ảnh: Tường Minh
Lên top