LĐLĐ Đà Nẵng cảnh báo hoạt động tài chính của Lion Group đến CNLĐ

Người tham gia vào mạng lưới tài chính của Lion Group sẽ được cấp một tài khoản hoạt động trên trang này. Ảnh P.V
Người tham gia vào mạng lưới tài chính của Lion Group sẽ được cấp một tài khoản hoạt động trên trang này. Ảnh P.V
Người tham gia vào mạng lưới tài chính của Lion Group sẽ được cấp một tài khoản hoạt động trên trang này. Ảnh P.V
Lên top