LĐLĐ Đà Nẵng: Đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Tập thể thường trực LĐLĐ Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tường Minh
Tập thể thường trực LĐLĐ Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tường Minh
Tập thể thường trực LĐLĐ Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tường Minh
Lên top