LĐLĐ Đà Nẵng: Trao hơn 3.500 suất quà Trung thu cho con em lao động

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top