LĐLĐ Đà Nẵng: Các phong trào thi đua làm lợi hơn 56 tỉ đồng

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng (thứ 6, hàng đầu tiên, từ trái) tặng hoa, Bằng khen cho Đảng viên tiêu biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng (thứ 6, hàng đầu tiên, từ trái) tặng hoa, Bằng khen cho Đảng viên tiêu biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng (thứ 6, hàng đầu tiên, từ trái) tặng hoa, Bằng khen cho Đảng viên tiêu biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ảnh: Tường Minh
Lên top