LĐLĐ Đà Nẵng: Tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID -19

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top