LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia kiểm tra phòng chống dịch ở doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện quy định 5K tại văn phòng  Công ty TNHH Boomim Vina (Thị xã Phú Mỹ). Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện quy định 5K tại văn phòng Công ty TNHH Boomim Vina (Thị xã Phú Mỹ). Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện quy định 5K tại văn phòng Công ty TNHH Boomim Vina (Thị xã Phú Mỹ). Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên top