Ông Phạm Viết Thanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại biểu bỏ phiếu trong kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.A
Đại biểu bỏ phiếu trong kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.A
Đại biểu bỏ phiếu trong kỳ họp thứ Nhất - HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.A
Lên top