Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ An Giang: Tổ chức vui hè cho con đoàn viên khó khăn