LĐLĐ An Giang: Ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Thiện Phú- Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng hoa cho đại biểu vừa được bầu giữ nhiệm vụ mới và tặng quà cho đại biểu vừa nghỉ hưu.
Ông Nguyễn Thiện Phú- Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng hoa cho đại biểu vừa được bầu giữ nhiệm vụ mới và tặng quà cho đại biểu vừa nghỉ hưu.
Ông Nguyễn Thiện Phú- Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng hoa cho đại biểu vừa được bầu giữ nhiệm vụ mới và tặng quà cho đại biểu vừa nghỉ hưu.
Lên top