Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Làm thế nào để người khuyết tật tham gia thế giới việc làm tương lai?

Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lên top