Làm thế nào để người khuyết tật tham gia thế giới việc làm tương lai?

Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lao động là người khuyết tật đang làm việc. Ảnh minh họa, nguồn: ILO.
Lên top