VIỆT NAM PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CỦA ILO VỀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ:

Đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc

Ảnh: Quochoi.vn
Ảnh: Quochoi.vn
Ảnh: Quochoi.vn
Lên top