Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X (2020-2025):

Làm lợi gần 199.000 tỉ đồng từ các phong trào thi đua

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì cuộc họp giao ban báo chí quý III và thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì cuộc họp giao ban báo chí quý III và thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chủ trì cuộc họp giao ban báo chí quý III và thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025). Ảnh: Hải Anh
Lên top