Thủ tướng dự Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Quang Vinh/MTTQ Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Quang Vinh/MTTQ Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội Thi đua yêu nước. Ảnh: Quang Vinh/MTTQ Việt Nam
Lên top