Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động ở tỉnh Lâm Đồng:

Hiệu quả cao nhờ đặt mục tiêu sát thực tiễn

Các tập thể được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Tổng LĐLĐVN và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Ngọc
Các tập thể được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Tổng LĐLĐVN và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Ngọc
Các tập thể được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Tổng LĐLĐVN và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Ngọc
Lên top